Мало хто сумнівається, що група Коломойського готує удар у вiдповiдь Порошенкові

Гучне затримання «правої руки» олiгарха Коломойського, лiдера партiї «УКРОП» Геннадiя Корбана досі в центрі уваги.

Однi сприймають арешт Корбана як початок праведної вiйни, котру влада розпочала задля очищення країни вiд одiозного олiгархату.

Iншi ж вважають його черговим проявом вибiркового правосуддя, коли за гратами опиняються не поплiчники колишнього режиму Януковича, а здебiльшого тi, хто свого часу врятував цiлий український регiон вiд росiйської агресiї.

Утiм, на думку експертiв, річ сьогоднi вже не так в арештi далеко не святого Корбана, як у тому, що дотепер один олiгарх нiколи не використовував силовi структури проти iншого олiгарха. Тож головною iнтригою нинi є питання — як поведеться сторона-«жертва»: пiде на уклiн до влади, чи завдасть контрудару?

Наразi месиджi, що лунають з днiпропетровського табору, схиляють до другого варiанта. Партiя «УКРОП», очолювана Корбаном, оголосила «загальну мобiлiзацiю», а лiдер «Правого сектора» Дмитро Ярош, котрого також пов’язують з Коломойським, грiзно попередив владу: «Ми готуємося i чистимо зброю».

Влада, зі свого боку, підтверджує, що готує нові звинувачення Корбану.

Чи наважиться команда днiпропетровського олiгарха завдати удару у вiдповiдь? У чому вiн полягатиме та якою може бути розв’язка цього «бою титанiв»? Про це — у розмовi газети «Експрес» з полiтологами Iгорем Решетнюком,
Олегом Завадовським та Анатолiєм Сорокiним.

— Отже, помста «за Корбана» — неминуча?

I. Решетнюк: — Треба розумiти, що Корбан у цiй ситуацiї не є самостiйним гравцем. І його арешт — це боксерський удар у голову важковаговика Порошенка iншому суперваговику Коломойському.

Тому, говорячи про iмовiрнiсть помсти, передусiм маємо на увазi Коломойського. Як на мене, тандем Коломойський — Корбан, борючись за свої капiтали, однозначно мститиме. Помста ця буде холоднокровною, продуманою, i ми не побачимо її проявiв сьогоднi чи завтра. Наразi вони заляжуть на дно, хтось, можливо, навiть виїде з України. Але притім «днiпропетровськi» робитимуть усе, аби продемонструвати, що таке Україна без підтримки Коломойського.

О. Завадовський: — Справдi, подiї останнiх днiв свiдчать про те, що Коломойський, попри все, зберiгає спокiй. Вiн не впав в iстерику, не вiдправляє свої армiї на Київ, не валить свiй банк. А саме цього, iмовiрно, вiд нього сподівалися у президентській Адмiнiстрацiї, аби мати привiд знищити його остаточно.

Але Коломойський із Корбаном, котрi свого часу змогли вiдбитися навiть вiд «донецьких», знаються не лише на блискавичних рейдерських операцiях, а й на багатоходових схемах. Не варто також забувати, що єврейськi бiзнесовi кола, особливо з кримiнальним ухилом, в таких випадках завжди дiяли дуже жорстко, нiчого не забуваючи i нiкому нiчого не пробачаючи.

А. Сорокiн: — Тут навiть не в емоцiях річ. Оскiльки логiка дiй Порошенка спрямована на витіснення Коломойського із системи впливу, це означає, що для Коломойського-Корбана то питання життя i смертi.

У теперiшнiй ситуацiї Порошенкові залишається тiльки тиснути на газ, щоб виграти всю партiю, а це, своєю чергою, викличе таку ж протидiю з боку Коломойського.

Ставки дуже високi, тож i ресурси в цьому двобої будуть задiянi вiдповiднi.

— Якi це можуть бути ресурси і в чому можуть полягати активні дії?

I. Решетнюк: — Команда екс-губернатора має достатньо фiнансових, медiйних та органiзацiйних ресурсiв для того, аби вiдповiсти на кинутий їм виклик. Найбiльшi проблеми для влади Коломойський iз Корбаном можуть створити, дестабiлiзувавши ситуацiю у пiдконтрольному їм вiдомому банку, який є одним iз системоутворювальних фiнансових iнститутiв країни. Якщо у цьому банку, наприклад, виникнуть труднощi з поверненням вкладiв, то це надзвичайно болiсно вдарить по центральнiй владi. Бо саме Київ звинуватять у тому, що своїми дiями вiн спровокував фiнансовий колапс у державi.

Щоправда, такi дiї можна порiвняти iз застосуванням ядерної зброї, бо вони можуть обернутися фатальними наслiдками i для самого Коломойського — принаймнi для його майбутнього в Українi.

О. Завадовський: — У руках цього днiпропетровського тандема сконцентрованi величезнi фiнансовi ресурси. У «гаманцi» Коломойського, за рiзними оцiнками, — майже 7 мiльярдiв доларiв. Статки Корбана, якi оцiнюють у 200 мiльйонiв доларiв, звiсно, скромнiшi, але i його важко назвати бiдним чоловiком.

Саме Корбан у командi Коломойського завжди вiдповiдав за силовий блок i навiть сам себе називав «рейдером номер один» в Українi. Пiсля росiйської агресiї вiн фiнансував багато волонтерських iнiцiатив, але тiльки тих, котрi проходили через особистий контакт із ним. Це дало йому можливiсть створити довкола себе групу лояльних успiшних волонтерiв з високим рiвнем пiдтримки в суспiльствi, а також на основi добровольчих батальйонiв сформувати приватну армiю, чисельнiсть якої становить вiд 15 до 20 тисяч «багнетiв».

А. Сорокiн: — Варто враховувати й високий статус Корбана та Коломойського у свiтових єврейських товариствах, якi мають величезний вплив на МВФ, ЄБРР i навiть на Конгрес США. I хто знає, як позначиться їхнiй iмовiрний тиск на цi поважнi iнституцiї у контекстi видiлення Українi чергової фiнансової допомоги.

— У якi ще способи тандем Коломойський — Корбан може атакувати Порошенка?

I. Решетнюк: — Пiд час обрання запобiжного заходу Корбан пообiцяв суддi: мовляв, таких, як вiн, будуть невдовзi вiшати на стовпах. Це, звiсно, емоцiйне перебiльшення. Найiмовiрнiше, вiн разом з Коломойським розхитуватиме владу в полiтичному сенсi. Основний iнструмент — правоопозицiйний блок, який доволi швидко формується у нинiшнiх реалiях та набирає полiтичної ваги.

О. Завадовський:  — Так, узявши на утримання цей блок, «днiпропетровськi» робитимуть на нього та «УКРОП» Корбана основну ставку. Методи вливу можуть бути рiзнi — вiд протестних акцiй радикалiв на кшталт «тарифного майдану» i аж до силового протистояння iз правоохоронними структурами. Звiсно, Коломойський особисто не очолюватиме цi походи на владу, а от «рейдер номер один», який, до речi, свого часу пережив кiлька замахiв на своє
життя, дуже навiть пiдходить для виконання такої мiсiї.

А. Сорокiн: — Якщо говорити про короткострокову перспективу, то «синдром Корбана» може призвести i до глибокої парламентської кризи. Коалiцiя уже i так трiщить по швах пiсля виходу iз неї Радикальної партiї. Фактичну ж пiдтримку Корбана лiдерами фракцiй «Батькiвщина» та «Самопомiч» можна сприймати як сигнал про те, що вони — наступнi.

Зважаючи на те, що, крiм них, Коломойський контролює ще майже 60 депутатiв у фракцiях «БПП» та «Народного фронту», у цього парламенту мало шансiв на тривале iснування.

— Якi шанси в цьому протистояннi з владою у Коломойського та його команди?

I. Решетнюк: — Подальший розвиток подiй нинi важко спрогнозувати. З одного боку, у Президента нинi є пiдтримка США, бо навряд чи вiн наважився б на репресивнi дiї проти потужного днiпропетровського клану без узгодження їх із Держдепом.

З iншого боку, згiдно з цiєю логiкою, Порошенко неминуче виходитиме на автократичну владу, котра не може бути успiшною, якщо не спирається на масову пiдтримку та консенсус елiт, яким вона вигiдна. У Петра Олексiйовича, окрiм
не дуже лояльної адмiнiстративної вертикалi, немає нi того, нi iншого. Тож шанси сторiн у цьому поєдинку наразi 50 на 50.

О. Завадовський: — Сьогоднi з упевненiстю можна стверджувати лише те, що найближчим часом публiчної кризи не буде. Можна провести паралель зi скандалом на Закарпаттi тримiсячної давності, в якому були порушенi iнтереси ще одного мiсцевого олiгарха. Тодi там усе швидко затихло, бо контрабанда вимагає тишi. Є iмовiрнiсть, що i тепер усе вляжеться, позаяк олiгархи голосно не конфлiктують.

Але це не означає, що в недалекому майбутньому — вже взимку або навеснi — протистояння не загостриться знову. Статус жертви режиму незмiнно додає до рейтингу, а Коломойський уже заявив, що доба в СIЗО автоматично
переводить Корбана у вищу полiтичну лiгу. Зважаючи на цю обставину, а також на те, що позицiї влади дедалi слабшатимуть, помста «двох К» може стати реальнiстю.

— Якi наслiдки це може мати для країни?

А. Сорокiн: — Нині не має значення, якi аргументи є у ГПУ та СБУ проти Корбана i всiєї команди Коломойського, але важливо, що такi дiї влади можуть порушити хиткий баланс сил, який до сьогоднiшнього моменту не дозволяв державi звалитися у хаос. Може закiнчитися навiть громадянською вiйною. У владi, судячи з усього, думають, що втримають ситуацiю пiд контролем, але важко зрозумiти, яким чином i з опорою на якi ресурси.

I. Решетнюк: — Як на мене, тут є i хороша тенденцiя. Бо коли олiгархи (а Порошенко є класичним олiгархом) знищують одне одного, то така вiйна вiдкриває можливостi для iнших суспiльних верств, а вiдтак i до реальних змiн.

Юрiй ГРИЦИК, газета «Експрес»

Предыдущая статьяСуд обязал прокуратуру открыть уголовное производство по факту незаконного задержания Корбана, — адвокат
Следующая статьяРоссия вводит с 1 января продовольственное эмбарго в отношении Украины