Недаремно кажуть, що головне не те, як голосують, а те, як рахують

Саме на етапi пiдрахунку голосiв i вiдбуваються найчастiше фальсифiкацiї результатiв народного волевиявлення.

Про закулiсну виборчу кухню газета “Експрес” розпитувала Олексiя Кошеля,
генерального директора Комiтету виборцiв України, та Ореста Данчевського, члена правлiння КВУ, експерта виборчого права.

— Панове, отож уявiмо, що виборчий день завершився, виборчi дiльницi закрились. Як можна сфальсифiкувати результати виборiв?

О. Данчевський: — Я б вiдзначив два етапи у фальсифiкацiї результатiв виборiв – пiд час голосування та пiд час пiдрахунку.

Так-от, щоб застосувати цi технологiї, потрiбно мати бiльшiсть у дiльничнiй виборчiй комiсiї. Про що мова – член комiсiї, заздалегiдь знаючи, що хтось не прийде голосувати, може вiддати бюлетень цiєї людини комусь сторонньому, щоб вiн проголосував за того чи iншого кандидата, або заповнити за когось.

Така схема найкраще працює у селах, адже там знають, хто на заробiтках, хто не ходить голосувати, тому й можуть використати бюлетенi вiдсутньої людини. У великих мiстах ця технологiя використовується рiдше.

Ще один спосiб – видавати в однi руки два комплекти бюлетенiв. Це, правда, дуже помiтно, але якщо спостерiгачi на таке порушення заплющують очi й не реагують, то можливо.

Себто критично важливо, чи виборча комiсiя перебуває пiд чиїмось контролем, чи працює незалежно.

— Чи правда, що у процесi пiдрахунку голосiв теж змiнюють результати виборiв?

— Дiйсно, пiд час пiдрахунку голосiв є бiльше можливостей сфальсифiкувати вибори. Але, знову ж таки, потрiбно мати контроль над дiльничною комiсiєю.

Так, пiд час пiдрахунку голосiв, наприклад, бюлетень Iвана кладуть до бюлетенiв за Степана. Ще один спосiб – просто помiняти пачки з бюлетенями. Про що йдеться: усi бюлетенi кожного кандидата запаковують в пачки й пiдписують, де чия. Тож якщо Iван набрав 100 голосiв, а Степан – 500, то члени виборчої комiсiї можуть просто написати навпаки: Iван – 500 голосiв, а Степан – 100. Адже розпаковувати цi пачки не можна без документованої потреби. Тобто, якщо спостерiгач не склав акта про порушення, нiхто не вiдкриватиме пачки з бюлетенями. Потiм саме такi данi вносять у протокол.

Таким чином, пiд час пiдрахунку голосiв виявляється одне, а всi члени комiсiї у протоколах пишуть зовсiм iнший результат. Тобто, в цьому разi фактично волевиявлення громадян перекручують так, як заманеться.

У зв’язку зi змiною виборчого законодавства цьогорiч можуть фальсифiкувати результати й за партiю. Адже якщо партiя не подолає п’ятивiдсотковий бар’єр, то навiть перемога на окрузi кандидатiв не дасть їм змоги отримати депутатський мандат. Причому результати за партiю потрiбно контролювати на багатьох округах. Припускаємо, що i ця схема цього року працюватиме в окремих регiонах.

О. Кошель: — Ще є технологiя навмисного псування виборчих бюлетенiв уже пiд час пiдрахунку. Це дуже легко робиться, наприклад, на бюлетенi ставлять ще одну, додаткову позначку, й, вiдповiдно, цей бюлетень вважається
недiйсним, а кандидат недоодержує голосiв.

— А чи можна змiнити результати голосування пiсля того, як члени дiльничої комiсiї порахували бюлетенi й везуть їх та протоколи в ОВК?

— На жаль, вiдповiдь теж “так”. Але для цього потрiбно мати повний контроль
і над виборчою комiсiєю, і над спостерiгачами. Адже спостерiгач отримує на руки протокол з мокрою печаткою, тож може виявити розбiжностi мiж протоколами, котрi вiн мав, i тими, що поданi в територiальну виборчу комiсiю. Такi технологiї потребують чималих ресурсiв. Але, незважаючи на свою складнiсть, вони можливi.

— Щиро кажучи, неприємна картина вимальовується. А чи можна в такiй ситуацiї запобiгти фальсифiкацiї виборiв?

О. Данчевський: — Не допустити фальсифiкацiї передовсiм повиннi члени дiльничних комiсiй, спостерiгачi та самi кандидати. Якщо спостерiгач побачить порушення виборчого законодавства, то це потрiбно фiксувати в актах вiдповiдної форми. В актi, крiм пiдпису спостерiгача, повиннi бути й пiдписи свiдкiв порушення. Якщо таких актiв набереться певна кiлькiсть, то сама дiльнична комiсiя може визнати вибори на дiльницi такими, що не вiдбулися. Спостерiгачам варто прийти на дiльницю на сьому годину, адже, як правило, о 7 годинi 15 хвилин вiдбувається перше засiдання дiльничної комiсiї, на якому члени отримують завезенi ранiше виборчi бюлетенi. Пiсля
цього в порожнi виборчi скриньки вкидають контрольнi листи, у ньому
теж свiй пiдпис може поставити спостерiгач.

Крiм того, спостерiгачi мають право залишатися на виборчiй дiльницi пiсля закiнчення виборiв i стежити за пiдрахунком голосiв.

Дуже важливо пам’ятати, що кожен спостерiгач повинен отримати протокол про результати виборiв з мокрою печаткою. У територiальнiй виборчiй комiсiї мають бути також спостерiгачi, кандидати, їхнi уповноваженi особи, котрi, маючи результати з дiльниць, можуть звiряти, чи оприлюдненi у ТВК результати збiгаються з тими, якi вони отримали вiд своїх спостерiгачiв з
дiльниць.

Чим пiд бiльшим контролем будуть члени комiсiй, тим важче сфальсифiкувати результати виборiв.

О. Кошель: — Передовсiм варто нагадати, що за фальсифiкацiю виборiв
передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть.

Богдан КУФРИК, газета “Експрес”